Over

Mijn naam is Henk van Grootheest. Geboren in 1961. Getrouwd, vader van 4 kinderen. Werkervaring heb ik opgedaan in het bedrijfsleven en in de sector zorg en welzijn, als medewerker en in leidinggevende posities.henk_170x232-1

Eutychus?
Eutychus, de naam van dit bureau, betekent ‘gelukkige’ of ‘bofkont’. Een jongen met deze naam wordt genoemd in de bijbel, in Handelingen 20 vers 9. Eutychus kreeg een nieuwe kans, kwam opnieuw tot leven.

Als je herstelt van wat je verwond heeft dan kun je dit als het ware ook zien als een nieuwe kans: je mag weer voluit aan het leven gaan deelnemen. Uit eigen ervaring weet ik, dat waar een wil is, meestal ook een weg is.

Hoe werk ik?
Ik werk volgens de integratieve therapiemethode. Dit is een vorm van begeleiding waarbij verschillende therapeutische stromingen zijn geïntegreerd tot één basismodel.

De integratieve therapiemethode ziet de mens als één geheel; gedrag, emoties, denken, lichaam, spiritualiteit en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.